Badrumsmöbler – 2 år

 

Duschar – 2 år

 

Badkar / handdukstorkar / tvättställ / blandare / wc /
speglar / övrig dusch / övrigt – 2 år
 

Under tiden för lagenlig reklamationsrätt som är 3 år kommer QBad via sin egen serviceorganisation eller en behörig servicepartner, efter egen bedömning, antingen att reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar QBad för en ny produkt men inte arbetskostnader för byte/reparation, inkomstförlust, ersättning för övriga utgifter eller annan förlust i samband med åtgärdandet.

Reparationer som inte har godkänts av QBad eller någon behörig servicepartner ersätts inte. Om varan inte längre säljs av QBad, erbjuder QBad en lämplig ersättningsvara. Det är QBad som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara. Om det visar sig vid undersökning av QBad att det inte är frågan om ett garantiärende kan konsumenten komma att debiteras eventuella undersökningskostnader.

Garantivillkor

Garantin gäller endast fabrikations- och materialfel. Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköps kvittot måste uppvisas för att garantin ska gälla. På produkter som ej är fast installerade gäller garantin endast produktens ursprungliga köpare och kan inte överlåtas. Anmälan av ärendet skall göras inom skälig tid (max 2 mån) efter det att felet upptäckts. Om sådan anmälan ej görs, trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar köparen rätten att åberopa garantin. Garantin gäller inte om produkten har använts i annat sammanhang än för hemmabruk i badrumsmiljö. Badrumsmöbler som utsatts för direktkontakt av rinnande vatten från dusch eller badkar omfattas ej av garantin.

Garantin gäller inte om produkten har använts i annat sammanhang än för hemmabruk i badrumsmiljö. Badrumsmöbler som utsatts för direktkontakt av rinnande vatten från dusch eller badkar omfattas ej av garantin. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte vid frysskador eller om skador och funktionsfel uppstått genom orenheter eller kalk i vattnet. Garantin gäller inte heller skador som uppkommit i samband med åsknedslag eller onormal variation i nätspänningen. Garantin täcker ej följdskada genom fel i levererad produkt. Garantin gäller endast i Norden.

Monterings- och Skötselanvisningar

Du måste ha följt produktens monterings- och skötselanvisningar samt gällande regler för att kunna utnyttja garantin. Monterings- och Skötselanvisningar hittar du på vår hemsida och undrar du något får du gärna kontakta vår kundservice. Monteringen måste vara fackmannamässigt utförd.

Så här får du hjälp

Kontakta din återförsäljare. Se till att alltid spara ditt inköpskvitto, det gäller som inköpsbevis. Du måste kunna uppvisa ditt inköpskvitto för att garantin ska gälla.