Pågående projekt

Gustavsberg Porslinsmuseum


Totalentreprenad. Ombyggnad av kontorslokaler, fläktrum, wc-grupper och pentryn. Start April 2019 och ska stå klart Juni 2019.

Veidekke
 

Gottsunda Centrum Uppsala

Totalentreprenad. Hyresgästanpassning av kontorslokaler plan fem och sex. Ny värme och kyla samt wc-grupper och pentryn.

Arbetet startar våren 2019 och färdigställs hösten 2019.

Österling Bygg

 

Tomteboda Bussdepå Stockholm


Totalentreprenad som projekteras i samarbete med WSP. Projektet består av nybyggnad av administrationsbyggnad med kontor, tvätthall, uppställningsdäck och serviceytor. Vi installerar tryckluftssystem, bussvärme, glykolpåfyllning, avfettning, spolarvätska, spillvatten, tappvatten, värme och kyla. Projektering startar i januari 2019 och projektet färdigställs i december 2020.

Hent Sverige AB

 

Björkgatan Sandviken

Generalentreprenad. Nyproduktion av 16st lägenheter i centrala Sandviken. Byggnaden är ansluten till fjärrvärme och värms upp med Golvvärme.

Byggstart Februari 2019 och besiktning sker Februari 2020.

Upplands Projektbygg

 

Gymnastikhall Forsbacka


Generalentreprenad. Ombyggnad av wc-grupper och värmesystem samt tillbyggnad av nytt fläktrum. Arbetet påbörjas November 2018 och färdigställs hösten 2019.

Pierre Entreprenad

 

Accelerator Frescati Stockholm


Generalentreprenad. Om & tillbyggnad av lokaler till nya utställningslokaler. Nytt kyl och värmesystem installeras samt nya wc grupper. Arbetet påbörjas Oktober 2018 och projektet avslutas September 2019

Winge Bygg

 

Wij Förskola Ockelbo


Totalentreprenad. Tillbyggnad på 700kvm, renovering av befintlig byggnad med nya installationer för storkök, tappvatten och värme. Projektering startar September 2018 och byggnaden färdigställs hösten 2019.

Eriksson Bygg

 

Klockbojen U25 Lidingö


Generalentreprenad. Nyproduktion av 74st mindre hyreslägenheter åt John Mattson Fastighets AB som är avsedda för 18-25 åringar. Projektstart Augusti 2018 och ska stå klart sommaren 2019.

Serneke

 

Kungsängen Kyrkby


Totalentreprenad. Nyproduktion av 152 lägenheter som uppförs som hyresrätter fördelat på sju huskroppar. Projektetstart i Augusti 2018 och pågår till Juli 2020.

BTH Bygg

 

Stambyte Norrsundet och Bergby


Totalentreprenad av 214 lägenheter som får nya installationer i kök och badrum. Projektet startar i januari 2019 och färdigställs hösten 2020. 

Pierre Entreprenad AB

 

Kv Edö Vårdboende Farsta


Totalentreprenad som projekteras tillsammans med WSP. Renovering av 107st lägenheter som förses med nya badrum, kök och värmesystem.
Projektering påbörjas Maj 2018 och inflytt sker September 2019.

Byggpartner i Dalarna AB
 

Solängsskolan Gävle


Generalentreprenad. Renovering som omfattar utbyte av spillvatten, tappvatten och värmesystem. Arbetet pågår mellan Juni 2018 och Maj 2019.

GavleFastigheter AB
 

Sandviken Stadshus


Generalentreprenad. Ombyggnad som sker i två etapper med kvarvarande verksamhet. 6000kvm golvyta. Vi byter samtliga installationer inom avlopp, vatten, värme och kyla.
Arbetet påbörjas Oktober 2016 och ska stå klart Januari 2019.

SandvikenHus
 

Attendo Vårdboende Gävle


Totalentreprenad. Nybyggnation av 102st lägenheter, personalutrymmen, spa och gym avsett för Vårdboende. Projekteringstart Mars 2018.

Upplands Projektbygg AB