Lufttunnel for Aggregat

1 produkt

En lufttunnel för bastuaggregat gör uppvärmningen av bastun  snabbare och förlänger värmeelementens livslängd