Stenkorg

1 produkt

Stenkorgar för placering över bastuugnar kan fyllas med stenar och bidra till värmen i bastun. Stenkorgar kan också användas som inredningsdetaljer utomhus. Stenkorgar monteras runt kaminens skorsten, så det är inte nödvändigt att demontera skorstenen när man monterar en stenkorg. Stenkorgar gör att värmen från skorstenen kan utnyttjas och minskar säkerhetsavståndet till brännbara material. Stenkorgar kan också monteras i staplar och ger bastun ett renare utseende.