Värmeelement för Aggregat

Visar alla 3 resultat

Ett värmeelement är avskild från stenarna, vilket förlänger elementens livslängd. Ett byte av ett värmeelement går snabbt och lätt, eftersom hela värmeelementspaketet dras ut ur bastuaggregatet.