Rörisolering

Rörisolering

Genom att isolera dina rör med isolering av god kvalité sparar du energi. Det motverkar värmespill, kondensbildning och sönderfrysning av rören. Energiförlusten i en meter oisolerat värmeledningsrör kan motsvara energikostnaden för en vanlig glödlampa. Med vår rörskålsisolering och armaflex spar du därmed in mycket pengar.