Dräneringsrör

Visar 1–25 av 39 resultat

Dräneringsrör

Dräneringsrör används för bortledning och dränering av vatten, grundvatten, dagvatten i anläggningsarbeten. Dränering används till källare, gräsmattor, golvytor, husgrunder, ridbanor och markbäddar. Du får inte ansluta ditt dräneringsvatten direkt till ditt avlopp.

Läs mer

Typer av dräneringsrör

Förutom placering och VVS installation av dräneringsrören är dräneringsslangens storlek också viktig. Det är viktigt att dräneringsrören är tillräckligt stora för att bära vattnet. Dräneringsrör finns i olika storlekar. Det finns till exempel 50 mm dräneringsslangar och 110 mm dräneringsrör. Om du till exempel väljer ett 110 mm dräneringsrör är det viktigt att se till att andra dräneringsrörskomponenter, såsom dräneringsrörslocket, är lämpliga för 110 mm-dimensionerna; om du väljer en 50 mm dräneringsrörsanslutning bör du också välja ett 50 mm dräneringsrör.
Dräneringsslangarna kan vara gjorda i stål eller plast.

Installation av dräneringsrör

Dräneringsledningar bör läggas på makadam (helst tvättad makadam eller plattor) med en tjocklek på ca 10 cm. Dräneringsledningar bör förläggas med en lutning på minst 1:200. Detta innebär en lutning på 1 meter på en sträcka av 200 meter eller i praktiken 10 cm på en sträcka av 20 meter.
Om du ska installera dräneringsbrunnar så skall dräneringsröret läggas några tiotals centimeter under husgrundens lägsta punkt, med en lutning på en centimeter per meter mot brunnen. Detta innebär att dräneringsbrunnen ska placeras flera meter från huset och att det djup som ska grävas ska vara grundare än röret. Ta hjälp av din lokala VVS firma vid installation.

Underhåll och skötsel av dräneringsrör

Om dräneringen är uppdragen till marken så spolar du där och ser att det rinner ut i din brunn. Rengöring är inget du behöver göra varje dag i din dräneringsbrunn men det kan vara bra med en inspektion någon gång.

-12%

Dräneringsrör

Iq Skarvmuff 225/200

Original price was: 295 kr.Current price is: 260 kr.
-19%

Dräneringsrör

Iq Skarvmuff 338/300

Original price was: 621 kr.Current price is: 505 kr.
-19%

Dräneringsrör

Iq Tätningsring 450/400

Original price was: 457 kr.Current price is: 371 kr.
-20%
Original price was: 90 kr.Current price is: 72 kr.

Dräneringsrör

Pvc-Dränering .

1 355 kr

Dräneringsrör

Iq Skarvmuff 684/600

3 661 kr

Dräneringsrör

Iq Skarvmuff 560/500

1 348 kr

Dräneringsrör

Iq Tätningsring 902/800

1 625 kr

Dräneringsrör

Iq Tätningsring 684/600

1 777 kr