Referenser

Färdigställda projekt.

 

Assistenten 48 Ursvik Sundbyberg


Totalentreprenad som vi projekterar ihop med Sweco. 48st lägenheter fördelat på fyra våningar och ett garageplan. Byggstart vintern 2016 och beräknad inflytt hösten 2017.

Österling Bygg
 

Studentlägenheter Kungsholmen


Totalentreprenad. Svenska Bostäder bygger om gamla S:t Görans Gymnasium, Vallgossen 14 till 235 Studentlägenheter med hög standard och mycket gemensamhetsytor som café, gymnastiksal, tvättstugor med mera. Projektering startar i Maj 2015 och arbetet beräknas vara klart November 2017.

Serneke
 

Brf Gullbrändan 3 & Brf Trolldalen 6 Sälen


Golvavjämning och plattsättning i 32st lägenheter med totalt 64st badrum.

Österling Bygg

 

Kv Sjömärket Lidingö


Generalentreprenad. Stambyte av 300st lägenheter fördelat på 5st huskroppar. Helt nya tappvatten och spillvatteninstallationer.
Vi byter samtliga radiatorventiler på värmesystemet. Entreprenaden sker med
kvarboende hyresgäster. Start Augusti 2017 och färdigställes Oktober 2018

Serneke
 

Murengatan Gävle


Totalentreprenad. Nybyggnation av 71st hyreslägenheter som klassas som trygghetsboende. Projekteringstart Mars 2017 och inflyttning sker hösten 2018.

Prenova bygg & projektutveckling AB

 

TILLBYGGNAD AV BJÖRKSÄTRASKOLAN SANDVIKEN 


Totalentreprenad. Tillbyggnad på 500kvm stor byggnad som ansluts mot befintlig byggnad. Tillbyggnad förses med golvvärme. Befintliga wc grupper och omklädningsrum i närheten av tillbyggnad renoveras samtidigt samt byte av installationer i kulvert. Arbetet påbörjas September 2017 och beräknas pågå till Q1 2018.

Eriksson Bygg
 

Sandvikenhus Järbo 44:1


Totalentreprenad. Nybyggnation av 20st lägenheter fördelat på två huskroppar som utföres i två plan. Byggnaden förses med fjärrvärme. Projekteringstart Spetember 2017 och inflytt beräknas till Oktober 2018.

Eriksson Bygg AB
 

Fredriksgatan Sandviken


Totalentreprenad som projekteras tillsammans med ÅF. Rivning och återuppbyggnad av två stycken radhuslängor med totalt nio hushåll som brunnit ner. 
Projektering påbörjas i Juni 2018 och inflytt sker i December 2018.

Peab Sverige AB

 

Kv Runstenen Gävle


Totalentreprenad. Nybyggnation av totalt 97st bostäder fördelat på 51st hyresrätter, 41st bostadsrätter och 5st stadsvillor.

Prenova Bygg & Projektutveckling AB
 

Klövenäs Profil Gävle


Totalentreprenad. 1200kvm fördelat på kontor, lager och butik. Golvvärme i hela plattan. Arbetet påbörjas våren 2017 och beräknad inflytt i September 2017

Klövenäs Fastigheter AB
 

MURGÅRDSKOLAN ETAPP4 SANDVIKEN 


Totalentreprenad. Fjärde och sista etappen på Murgårdskolan. Nytt värmesystem och nya wc-grupper. Projektering startar Maj 2017 och arbetet beräknas vara klart Oktober 2017


Eriksson Bygg
 

KV FARLEDEN LIDINGÖ


Generalentreprenad. Stambyte av 90st lägenheter som innehåller 90st badrumoch 72st wc-rum. Helt nya tappvatten och spillvatteninstallationer.
Vi byter samtliga radiatorventiler på värmesystemet. Entreprenaden sker med kvarboende hyresgäster. Start Januari 2017 och färdigställes September 2017


Serneke
 

Olovslundskolan Järfälla


Totalentreprenad. Om & tillbyggnad av Olovslundskolan. Arbetet sker etappvis. Renovering av huvudbyggnad, storkök och gymnastikbyggnad, samt tillbyggnad i 2 plan. Nya wc-grupper och installation av vattenburet värmesystem i hela skolan. Totalt 60st wc-grupper och 300st radiatorer. Projektering startar April 2015 och arbetet beräknas vara klart December 2017.

Peab Sverige AB
 

Ikea Valbo Köpcentrum


Generalentreprenad. Nytt storkök, ny kontorskyla, nya wc-grupper och tillbyggnad av servering. Arbetet påbörjas i Augusti 2017 och ska stå klart December 2017 

Pierre Entreprenad AB
 

Bilbolaget Sandviken


Totalentreprenad. Rörarbeten vid ombyggnation av bilhall. Arbetet på börjas sommaren 2017.

Eriksson Bygg AB
 

Kv Sjöjungfrun Lidingö 

Generalentreprenad. Stambyte av 90st lägenheter som innehåller 90st badrum och 72st wc-rum. Helt nya tappvatten och spillvatteninstallationer. Vi byter samtliga radiatorventiler på värmesystemet. Entreprenaden sker med kvarboende hyresgäster. Start Oktober 2016 och färdigställes Juni 2017.

Serneke
 

Metropolitan Uppsala


Totalentreprenad. Nybyggnation av 69st lägenheter, 1st Café och garageplan. Projekteringstart Januari 2015 & sista inflytt Juni 2017.

NCC Uppsala
 

Bro Prästgård Upplands Bro


Totalentreprenad som projekteras tillsammans med Savtec. Nybyggnation av 180st hyreslägenheter i Upplands Bro kommun. 
Lägenheterna är fördelat på nio stycken huskroppar. Byggnaderna är försedda med fjärrvärme och frånluftsvärmepump som återvinning. 
Projektering påbörjas December 2016 och sista inflytt sker preliminärt September 2018

Serneke
 

Björksätraskolan Sandviken


Generalentreprenad. Utbyte av bef fjärrvärmecentral, nya installationer i fläktrum. Nytt storkök och ny fettavskiljare. Nya radiatorer. Arbetet påbörjas Juni 2016 och pågår under hösten 2016.

Eriksson Bygg
 

Brf Arkaden Sundbyberg


Totalentreprenad. Nybyggnation av 71st lägenheter, garage och café fördelat på 14 våningar. Lägenheterna förses med vattenburen golvvärme och exklusiva tillval. Inflyttning skedde Maj 2017.

Q-gruppen
 

Forsbacka Ekogas 


Totalentreprenad. Nybyggnation av 350kvm kontor och personalutrymmen. Undercentral, golvvärme, kyla, wc-grupper och pentryn. Klart i December 2017.

Didriksen Fina Hus AB
 

Bilbolaget Sandviken


Totalentreprenad. Rörarbeten vid ombyggnation av bilhall. Arbetet utfördes sommaren 2017.

Eriksson Bygg AB
 

Gullhedens Förskola Järbo


Generalentreprenad. Utbyggnad av förskola i Järbo. Golvvärme ingjutet i platta. Nya wc-grupper och pentryn. Arbetet pågår mellan Juni 207 och Maj 2018

MEJ Bygg
 

Guldsmedsvägens Förskola Valbo


Generalentreprenad. Konvertering till vattenburet värmesystem. Installation av 3st värmepumpar, 70st radiatorer och ny värme till ventilation. Ombyggnad storkök, installation av ny fettavskiljare samt dagvatten. Nya wc-grupper och pentryn. Arbetet påbörjas i Augusti 2016 och ska stå klart December 2016. 

Eriksson Bygg
 

Brf Fanfaren Sundbyberg


Totalentreprenad. HSB upprättar 59st nyproducerade lägenheter i Ursvik, Sundbyberg. Huset försörjs av fjärrvärme kombinerat med bergvärme. Projekteringsstart jun 2015 och sista inflytten Mars 2017.

Q-gruppen
 

Svangårdens Förskola Gävle


Generalentreprenad. Nya installationer i fläktrum. Förläggning av Golvvärme i utbyggnad. Arbetet pågår Sommaren 2016

Didriksen Fina Hus
 

Brf Idared


Totalentreprenad. Nybyggnation av 93st lägenheter fördelat på 2st huskroppar och 3st garageplan. Alla lägenheter förses med Golvvärme och exklusiva tillval. Projekteringstart September 2014 Sista inflyttning Maj 2016

Serneke

 

Tallåsgården Valbo


Generalentreprenad. Ombyggnad storkök och värmesystem. Installation fettavskiljare. Arbetet påbörjades Oktober 2015 och färdigställdes Mars 2016.

Eriksson Bygg
 

Migrationsverket Gävle


Totalentreprenad. Ombyggnation av Migrationsverkets lokaler. Nya badrum och tvättstugor samt anpassning av avlopp och värmesystem för nya planlösningar. Arbetet påbörjas Maj 2016 och avslutas i Septembe 2016

Didriksen Fina Hus AB
 

Dekra Sandviken


Hyresgästanpassning av befintliga lokaler. Tillkommande wc-grupper, pentry och tryckluft. Arbetet utfördes under Augusti och September 2015.

Eriksson Bygg
 

Fjärrvärme Lidingö Centrum


Totalentreprenad. Uppdelning av fjärrvärme för tappvatten och värmesystem mellan butiker och lägenheter. 18 000kvm. Fastigheten förses med 2st nya delade undercentraler kopplad till Fjärrvärme och värmeåtervinningsystem från kylsystem. Arbetet startar 1a Juni och arbetet ska vara färdigställt i slutet av Augusti.

Vencom Property Partners AB
 

Markheden Valbo


Totalentreprenad. Ombyggnation av Gavlegårdarnas områdeskontor till 3st lägenheter. Arbetet påbörjas Oktober 2015.

Eriksson Bygg
 

Dekra Luleå


Installation utav vatten och värmesystem i nybyggd besiktningshall. Nibe luftvärmepump som driver vattenburen LK golvvärme. Arbetet utfördes under 4dagar i Augusti 2015.

Eriksson Bygg
 

Söderskolan Sandviken


Generalentreprenad. Renovering av nytt storkök som medför ny undercentral och nytt fläktrum. Installation av ny fettavskiljare och anpassningar av värmesystem

Eriksson Bygg
 

Dekra Skellefteå


Installation utav vatten och värmesystem i nybyggd besiktningshall. Nibe luftvärmepump som driver vattenburen LK golvvärme. Arbetet utfördes under 4dagar i Augusti 2015.

Eriksson Bygg
 

Murgårdskolan Sandviken


Generalentreprenad. Utbyte av ett femtiotal radiatorer, nya rörstråk, nya installationer i fläktrum och lektionsalar. Arbetet påbörjas April 2016 och ska stå klart i Augusti 2016

Eriksson Bygg
 

Stambyte Vasaskolan Gävle


Generalentreprenad. Utbyte av kall och varmvattenledningar i hela Vasaskolan. Systemet förses med ny varmvattencirkulation, ventiler och ny isolering. Arbetet pågår under sommarlovet 2015. Relining av bottenplatta sker under höstlovet. Rörfokus samordnar Bygg, målning och relining.

GavleFastigheter AB
 

Sandviken Energi


Totalentreprenad. Ombyggnad och tillbyggnad av Sandviken Energi Gata,s kontor. Nytt värmesystem, ny fjärrvärme, nya wc-grupper och ombyggnad fläktrum. Arbetet startar Maj 2015 och slutförs i December 2015.

Bröderna Eriksson Bygg Gävle AB
 

Fjärrvärme Schenker Spånga


Totalentreprenad. Konvertering till Fjärrvärme från olja och el. Rörfokus ansluter ny fjärrvärmecentral på bef radiatorsystem och ventilation. I entreprenaden ingår även ombyggnad av el-centraler och ventilationssystem samt samordning av bygg, målning och rivningsarbeten. Arbetet påbörjas April 2015 och ska besiktas senast Augusti 2015.

Schenker Property Sweden AB
 

Stambyte Råsundavägen Solna


Totalentreprenad. 36st lägenheter, nya ytskickt, nytt vatten, nya avlopp, nytt värmesystem, ny värmeåtervinningssystem samt förberedelse för vindslägenheter. Arbetet startar i Maj 2015 och ska vara klart till December 2015.

Morath & Ziethén Bygg AB
 

Stambyte Brf Staffan Gävle


Totalentreprenad. Ventil och stambyte av tappvattensystem i 48st lägenheter. Rörfokus ansvarar för hela entreprenaden och samordnar bygg, sanering och målningsarbeten. Proline sköter relining i egen entreprenad. Arbetet startar i April 2015 och beräknas vara klart i mitten av Maj 2015.

Brf Staffan
 

Vasakronan Sveavägen 29


Generalentreprenad. Hyresgästanpassning med ny kyla, nya element, ny wc-grupp och pentry för personal. Arbetet beräknas vara klar i slutet av Maj 2015.

Byggmästargruppen
 

Musik- & Teatermuseet Östermalm


Generalentreprenad. Arbetet omfattar ny undercentral för Kyla, värme & vatten. Renovering flertal wc-grupper samt flytt av reception. Arbetet startar September 2014 och stod klart sommaren 2015.

Q-gruppen
 

Villeroy & Boch Värmdö Köpcentrum


Generalentreprenad. Hyresgästanpassning med ny wc-grupp och pentry för personal. Nytt värmesystem. Arbetet beräknas vara klar 1 mars 2015.

Q-gruppen
 

Clas Ohlson Värmdö Köpcentrum


Generalentreprenad. Hyresgästanpassning. Lokalen förses med nya wc-grupper och pentryn. Värmesystemet kompletteras med konvektorer och ridåvärmare. Arbetet beräknas vara klart i Maj 2015.

Q-gruppen
 

PicardFood Värmdö köpcentrum


Generalentreprenad. Hyresgästanpassning med ny wc-grupp och pentry för personal. Nytt värmesystem. Arbetet beräknas vara klar 1 mars 2015.

Q-gruppen
 

Torsvik skola Lidingö

Generalentreprenad. Om och tillbyggnad av fem stycken olika huskroppar uppdelat på olika etapper. Arbetet påbörjas sommaren 2016 och pågår fram till juni 2017

Veidekke entreprenad AB


 

Mårdvägens förskola


Generalentreprenad. Ombyggnad storkök och tillbyggnad på 400kvm med golvvärme och nya shuntgrupper. Beräknas pågå mellan Oktober 2014 & Juli 2015.

GavleFastigheter AB
 

Skogens Ceremoniplats Svenska Kyrkan Gävle


Generalentreprenad. Nytt dagvattensystem installeras på innergård. Tappvatten och spillvatteninstallationer till ny wc-grupp. Beräknas pågå till Juni 2015.

Didriksen Fina Hus AB
 

Ventilbyte & Injustering


Totalentreprenad, byte av 800st radiatorventiler och termostater samt injustering. Ventilerna är fördelade på 83st radhus och arbetet kommer utföras under September & Oktober 2014.

BRF Gävlehus 36
 

Lättakuten Danderyds sjukhus


Generalentreprenad. Nya installationer av vatten, värme & avlopp vid ombyggnation av Lättakuten.

Locum Fastigheter
 

Rotskärskolan HUS D


Totalentreprenad. Ombyggnation av storkök, matsal och personalutrymme.

Älvkarleby kommun
 

Gävle Strand Nybyggnation


Generalentreprenad. 5st friköpta radhus. Golvvärme, badrum och fjärrvärme.

Lupinen Fastigheter
 

Lidingö Bröd & Patisserie AB


Utförandeentreprenad. Swedbanks gamla lokaler blir bageri. Vi installerar ny wc-grupp, fettavskiljare, golvbrunnar, tvättbänkar, bakugnar, ångmaskiner och konvektorer. Bageriet öppnade portarna i September 2014.

Lidingö Bröd & Patisserie AB
 

Kappahl Värmdö Köpcentrum


Totalentreprenad. 900kvm butik. Ny undercentral, nytt värmesystem & kylsystem. Anpassningar med wc-grupp samt personalutrymmen. Stod klart April 2014.

Q-gruppen
 

Stambyte Bodalsvägen Lidingö


Totalentreprenad, litet stambyte på 6st lägenheter där vi installera nytt vatten, avlopp & värmesystem. Stod klart Juli 2014.

Bore Förvaltning AB
 

Ventilbyte och injustering värmesystem


Totalentreprenad, byte av 770st radiatorventiler och termostater samt injustering. Ventilerna är fördelade på 90st radhus och arbetet kommer utföras under September 2014.

Brf Gävlehus 34
 

Systembolaget Värmdö Köpcentrum


Generalentreprenad. Hyresgästanpassning. Lokalen förses med nya wc-grupper och pentryn. Batteri byts ut i fläktrum. Värmesystemet kompletteras med konvektorer och ridåvärmare. Arbetet beräknas vara klart i Februari 2015.

Q-gruppen
 

Sjömanskyrkan Gävle


Totalentreprenad. Arbetet omfattar utbyte av värmesystem och tappvattenledningar i hela byggnaden under pågående verksamhet. Arbetet startar i Septemeber och ska vara helt klart i början på Januari 2015.

GavleFastigheter AB
 

Stockholms Sjukhem


Generalentreprenad. 7500kvm golvyta fördelat på 6 plan. Byte av samtliga installationer. Vi byter avlopp, vatten, värme, kyla, medicinska gaser & shuntgrupper. Start Oktober 2013 och klart i September 2014.

Byggmästargruppen
 

Friskis & Svettis Folksamhuset Söder


Totalentreprenad. 2300kvm fördelat på 3 plan. Hyresgästanpassning med omklädningsrum, wc grupper, värme & kyla i fläktrum. Klart September 2014.

Q-gruppen
 

BJÖRKSÄTRASKOLAN ETAPP4 SANDVIKEN 


Totalentreprenad. Fjärde och sista etappen på Björksätraskolan. Anpassning av värmesystem och nya wc-grupper samt nya installationer i musiksal. Projektering startar Maj 2017 och arbetet beräknas vara klart Augusti 2017

Eriksson Bygg