Badkarsblandare FM Mattsson

Visar alla 19 resultat

Det finns ett optimalt samspel mellan form och funktion – Fm Mattsson leder vägen och skapar en ny generation blandare som är miljövänliga in i minsta detalj. Naturligtvis har även grundutförandet våra exklusiva funktioner för exakt temperaturkontroll, säkerhet och tillförlitlighet – Fm Mattssons badkarsblandare har en kall yttre yta, så du behöver inte oroa dig för att bränna dig. Genom att installera en Fm Mattsson-blandare ser du till att den klarar daglig användning under lång tid.

Läs mer

Mattsson erbjuder alltid en långtidsgaranti på sina badblandare. Garantin omfattar säkerhetsblandare (termostatblandare med balanserat tryck) i fem år från inköpsdatumet. Garantin innebär att dom reparerar felet i den osannolika händelsen att kalkavlagringar på kranens styrenhet stör dess funktion. För att garantin ska vara giltig måste blandaren installeras och användas på rätt sätt. VVS- och installationsarbeten måste utföras professionellt i enlighet med byggnadsbestämmelserna. Garantin täcker inte skador eller haverier som orsakats av frysning eller föroreningar i vattnet.

Företaget erbjuder också en femårig temperaturgaranti.

Garantin omfattar säkerhetsblandare (termostatblandare med balanserat tryck) i fem år från inköpsdatum. Detta innebär att den inställda vattentemperaturen kommer att hålla sig inom ±1°C så länge blandaren används med rinnande vatten, även om trycket eller temperaturen i rörsystemet ändras. Om blandaren inte uppfyller dessa krav åtar vi oss att reparera felet. För att garantin ska vara giltig måste blandaren installeras och användas på rätt sätt. VVS- och installationsarbetena måste utföras professionellt och i enlighet med byggnadsbestämmelserna. Naturligtvis täcker garantin inte temperaturfluktuationer på grund av otillräcklig varmvattentillförsel, vid frostskador eller skador eller haverier på grund av föroreningar i vattnet.