Schneider Electric

Visar 1–25 av 414 resultat

Schneider Electric

Schneider Electric är ett globalt företag inom energihantering och automation. Med över 180 år av erfarenhet är de ledande inom digital transformation inom energihantering och automation. Deras produkter och lösningar används över hela världen för att effektivisera energianvändningen och öka hållbarheten.

Läs mer

Innovativa lösningar

Schneider Electric erbjuder innovativa lösningar inom energihantering, automatisering och digitalisering. Deras produkter och system är designade för att maximera energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen. Genom att integrera smarta teknologier hjälper de sina kunder att optimera sina energiresurser och minska sina driftskostnader.

Hållbarhet och ansvar

Schneider Electric är engagerade i att främja hållbarhet och ansvar inom alla sina verksamheter. Genom att erbjuda energieffektiva lösningar och arbeta för att minska sin egen miljöpåverkan, strävar de efter att vara en förebild inom branschen. Deras mål är att bidra till en mer hållbar och resurseffektiv värld för framtida generationer.

-12%
-11%
-12%
-10%
-10%
-10%
-9%
-10%
-10%
-9%
-10%
-11%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-11%
-11%
-10%
-10%
-10%
-10%